Φωσφορικός τριμεθυλεστέρας-ΤΜΡ

Γεια σας, ελάτε να συμβουλευτείτε τα προϊόντα μας!
  • Trimethyl Phosphate

    Φωσφορικός τριμεθυλεστέρας

    Περιγραφή: Φωσφορικός τριμεθυλεστέρας, επίσης γνωστός ως φωσφορικός τριμεθυλεστέρας, φωσφορικός τριμεθυλεστέρας, μοριακός τύπος C3H9O4P, μοριακό βάρος, 140,08.Χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλύτης και εκχυλιστικό για φάρμακα και φυτοφάρμακα.Χρησιμοποιείται επίσης ως πρόσθετο επιβραδυντικό φλόγας και πλαστικοποιητής, αλλά η απόδοση του επιβραδυντικού φλόγας δεν είναι υψηλή και η πτητικότητά του είναι υψηλή.Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα επιβραδυντικά φλόγας.Είναι διαλυτό σε νερό και αιθέρα, αδιάλυτο στην αιθανόλη.Χαμηλή τοξικότητα, ερεθισμός...